อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562 ข้อมูลปี 2563

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

ดอกประดู่

วัดนาประดู่
5 มีค. 2564
Image
บ้านควนประ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาประดู่
5 มีค. 2564
Image
บ้านควนโนรี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านป่าไร่
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านควนลังงา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดทรายขาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเกาะตา
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดอรัญวาสิการาม
5 มีค. 2564
บ้านบาเงง
5 มีค. 2564
Image
บ้านคลองหิน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดธนาภิมุข
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโผงโผง
ยังไม่รายงานข้อมูล

นาเกตุพัฒนา

บ้านนาเกตุ
5 มีค. 2564
Image
วัดภมรคติวัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตุปะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านชะเมา
5 มีค. 2564
บ้านควนลาแม
5 มีค. 2564
Image
บ้านบาโงฆาดิง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)
5 มีค. 2564
วัดนิคมสถิต
5 มีค. 2564
Image
บ้านยางแดง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านล้อแตก
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านนาค้อใต้
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดมะกรูด
5 มีค. 2564

ร่มโพธิ์

Image
บ้านโคกโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านทุ่งยาว
5 มีค. 2564
Image
บ้านสามยอด
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านท่าคลอง
5 มีค. 2564
บ้านโคกต้นสะตอ
5 มีค. 2564
วัดบันลือคชาวาส
5 มีค. 2564
บ้านควนแตน
5 มีค. 2564
Image
บ้านท่าเรือ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดสุนทรวารี
5 มีค. 2564
Image
บ้านป่าบอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดอนเค็ด
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาค้อกลาง
5 มีค. 2564
บ้านนาค้อเหนือ
5 มีค. 2564

บราโอก้าวหน้า

บ้านบราโอ
5 มีค. 2564
บ้านประจัน
5 มีค. 2564
Image
บ้านบูโกะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
ชุมชนบ้านบือแนปีแน
5 มีค. 2564
Image
บ้านบราโอ(สาขากูนิง)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านพงสตา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสิเดะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านอีบุ๊
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านศาลาสอง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านอาโห
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบากง
ยังไม่รายงานข้อมูล
ชุมชนบ้านสะนอ
5 มีค. 2564

ยะรัง

Image
อนุบาลยะรัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกระโด
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบินยา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาแลสะนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ตลาดนัดบาซาเอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกรือเซะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านต้นทุเรียน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านระแว้ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ต้นพิกุล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเกาะหวาย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบ้านคางา
ยังไม่รายงานข้อมูล

อัมพวา

Image
ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ตลาดปรีกี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านละหารยามู
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสายชล
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
5 มีค. 2564
Image
ชุมชนบ้านต้นสน
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านอินทนิล
5 มีค. 2564
Image
บ้านโคกขี้เหล็ก
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดโคกหญ้าคา
ยังไม่รายงานข้อมูล
ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ
5 มีค. 2564
บ้านต้นแซะ
5 มีค. 2564
Image
ตลาดนัดต้นมะขาม
ยังไม่รายงานข้อมูล

กูวิง-ตรัง

Image
บ้านกูวิง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสมาหอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านลางสาด
5 มีค. 2564
Image
บ้านกระเสาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านแขนท้าว
5 มีค. 2564
Image
บ้านคลองช้าง(มายอ)
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านเกาะจัน
5 มีค. 2564
บ้านตรัง
5 มีค. 2564
Image
บ้านเขาวัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบูดน
5 มีค. 2564
บ้านมะหุด
5 มีค. 2564
Image
บ้านควนหยี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาโง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปานัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาตะกูโบ
ยังไม่รายงานข้อมูล

มายอพัฒนา

มายอ(สถิตย์ภูผา)
5 มีค. 2564
บ้านถนน
5 มีค. 2564
Image
บ้านดูวา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกระหวะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านราวอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบาละแต
5 มีค. 2564
Image
บ้านปาลัส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านด่าน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านเมืองยอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเจาะบาแน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูเกะกุง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านน้ำใส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสะกำ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกูบังบาเดาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

แม่ลาน

Image
วัดบุพนิมิต
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกเหรียง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดป่าสวย
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านคลองทราย
5 มีค. 2564
บ้านต้นโตนด
5 มีค. 2564
Image
บ้านวังกว้าง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านควนแปลงงู
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปลักปรือ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านคูระ
5 มีค. 2564
บ้านตันหยง
5 มีค. 2564
บ้านม่วงเตี้ย
5 มีค. 2564

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลอาหารกลางวัน