รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบากง

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
รายการอาหาร
1.ข้าวผัด
2.ยำเต้าหู้?
3.ผัก, สับปะรด?

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเด?รต?
2.โปรตีน?
3.ไขมัน, วิตามิน?ต่าง?ๆ
ประมวลภาพ

หน้าแรก