รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านนาประดู่

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
รายการอาหาร
1. ข้าวสวย
2. มัสมั่นไก่ ใส่ฟัก ใส่ใข่
3. สับปะรด

สารอาหาร
1. คาร์โบไฮเดรท
2. โปรตีน
3. วิตามิน
4. เกลือแร่
5. ไขมัน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก