รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านกาแลสะนอ

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2562
รายการอาหาร
1.ข้าวคลุกกะปิ ไก่หวาน
2.ผักและน้ำพริก

สารอาหาร
1. โปรตีนและไขมัน
2. เหล็กและแคลเซียม
3. วิตามินเกลือแร่และใยอาหารจากพืชผักต่างๆ
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก