รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านนาค้อกลาง

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
รายการอาหาร
1.นมสดพลาสเจอร์ไรส์
2.ข้าวยำสมุนไพร
3.ไข่ต้ม
4.กล้วยบวชชี

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรด
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก