รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดนิคมสถิต

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.มะละกอ
4นมเย็น

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่ พลังงาน ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก