รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบูดน

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงกุ้ง
3.กล้วย
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.คาร์ไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก