รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านคูระ

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืด?+ผัดฟักทอง
3.ข้าวโพดเปียกสาคู

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.แกลือแร่
4.วิตตามิน

ประมวลภาพ

หน้าแรก