รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : มายอ(สถิตย์ภูผา)

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
รายการอาหาร
1.ไก่ต้มข่า
2.ข้าวสวย
3.รวมมิตร

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์บอไฮเดรต
ประมวลภาพ

หน้าแรก