รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านราวอ

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2562
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเขียวหวานไก่
3.ผักและน้ำพริก
4.แอปเปิ้ล

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก