รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบูดน

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดบวบกุ้ง
3.บวดข้าวโพด
4.ผักต่างๆ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก