รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดนิคมสถิต

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืด
3.ขนมโดนัท
4.น้ำดีโด้

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.พลังงาน
ประมวลภาพ

หน้าแรก