รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านตรัง

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวผัดอกไก่ใส่ไข่
2.ไส้กรอกทอด
3.ซุปฟัก
4.ขนมโอโจ้

สารอาหาร
1. โปรตีน
2. คาร์โบไฮเดรต
3. เกลือแร่หรือแร่ธาตุ
4. ไขมัน

ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก