รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านถนน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-01-2563
รายการอาหาร
1. ข้าวสวย
2. ผัดเผ็ดไก่
3. ปลาชิงชัง
4. ขนมหวาน

สารอาหาร
1. โปรตีน
2. ไขมัน
3. วิตามิน
4. เกลือแร่
5. คาร์โบไฮเดรด
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก