รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดนาประดู่

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-01-2563
รายการอาหาร
1.ไก่ต้มข่า
2.น้ำพริก_ผักต้ม
3.น้ำลำไย


สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก