รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านล้อแตก

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวยำ
2.หมี่ผัด
3.ลูกชิ้นปลา
4.ลอดช่อง


สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรด
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก