รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านนาค้อกลาง

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2563
รายการอาหาร
1.นมสดพลาสเจอร์ไรส์
2.ข้าวสวย
3.ผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา
4.แอปเปิ้ลเขียว

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรด
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก