รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวหมก
2.ผัก
3.กล้วยบวชชี

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก