รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-01-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บไก่ยอ ใส่ตับ เลือด หัวผักกาด แครอท
2.กล้วย

สารอาหาร
1.พลังงาน
2.โปรตีน
3.แคลเซียม
ประมวลภาพ

หน้าแรก