รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านคลองช้าง(มายอ)

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวเหนียว
2.ไก่ทอด
3.แอปเปิ้ล

สารอาหาร
1.คารโบไฮเดรค
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.ไขมัน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก