รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบากง

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวหมก?
2.ไก่ทอด?
3.ผัก, น้ำจิ้ม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเด?รต?
2.โปรตีน?
3.ไขมัน, วิตามิน?ต่าง?ๆ
ประมวลภาพ

หน้าแรก