รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : ตลาดปรีกี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าว
2.ไข่กิจะ
3.ขนมเค็กบราวนี่

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก