รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านกรือเซะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-01-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บไก่/ไข่
2.กล้วยไข่
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรค
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก