รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านชะเมา

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดผักรวม ไก่ ตับ
3.สัปะรด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน ไขมัน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก