รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านต้นโตนด

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-01-2563
รายการอาหาร
1.แกงหมู
2.ข้าวเปล่า
3.ไก่ทอด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก