รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านเจาะบาแน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ปลาโอต้ม
3.มันเทศเชื่อม

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.วิตามิน
4.เกลืออแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก