รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบูโกะ

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเขียวหวานไก่+ลูกชิ้น
3.ข้าวโพดบวด

สารอาหาร
1.คาร์โบไเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก