รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดภมรคติวัน

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-01-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ลูกชิ้นปลา
2.
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน คารโบไฮแดตร ไขมัน โซเดียม
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก