รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านควนโนรี

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-01-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.อาจาดแตงกวา
3.สับปะรด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.ใยอาหาร
ประมวลภาพ

หน้าแรก