รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-02-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไข่ดาวทรงเครื่อง
3.แตงโม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามิน
3.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก