รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-02-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.มะละกอสุก

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก