รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-02-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวผัด
2.ไข่ดาว
3.น้ำหวาน

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามิน
3.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก