รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-02-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไข่พะโล้
3.มะม่วงดิบ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรค
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก