รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-02-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงส้ม
3.แตงโม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก