รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงส้ม
3.น้ำหวาน

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก