รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-03-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไข่ลูกเขย
3.มะละกอสุก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามิน
3.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก