รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-03-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.กะเพราไก่
3.น้ำหวาน

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก