รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-03-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปปลา
3.มะม่วงดิบ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก