รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-03-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บ
2.ส้ม
3.น้ำหวาน

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก