รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านลางสาด

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-03-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวหมก
2.ผัก
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามิน
3.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก