รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบราโอ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงไข่
3.ปลาเกล็ดขาวทอด
4.ผัก แตงกวา
5.ของหวาน ลอดช่อง

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน
4.วิตามินและเกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก