รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบราโอ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-07-2563
รายการอาหาร
1. ข้าวสวย
2.แกงกะทิกุ้ง
3.ปลาเกล็ดขาวทอด
4.ผัก แตงกวา
5.น้ำบูดู
6.ผลไม้ แตงโม

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน
4.วิตามินและเกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก