รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบราโอ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-08-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงไข่
3.ปลาตัวเล็กทอด
4.นำ้พริก
5.ผัก แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน
4.วิตามินและเกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก