รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบราโอ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-08-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวผัดกุ้ง
2.ไข่ดาว
3.น้ำจิ้ม
4.ผัก แตงกวา ผักชี
5.ข้าวเหนียว ปลาทอด

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก