รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดมะกรูด

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1.รสดหน้า
2.รวมมิตร
3.

สารอาหาร
1.คาร์โปไฮเดร
2.โปรตีน
3.เกืลอแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก