รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดนาประดู่

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.ซุปเห็ด
3.มะม่วงสุก

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.วิตามิน เกลือ วิตามิน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก