รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดสุนทรวารี

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1. ขนมจีน
2. ไข่ต้ม
3. รวมมิตร
4. นมสด

สารอาหาร
1.โปรตีน 2.คาร์โบไฮ้ดรต 3.เกลือแร่ 4.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก