รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านประจัน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1. ข้าวต้มไก่
2. กล้วยบวชชี


สารอาหาร
1. คาร์โบไฮเดรต
2. โปรตีน
3. วิตามิน
4. ไขมัน
5. เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก