รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านบูดน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไข่ลูกเขย
3.บวดข้าวโพด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก