รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : มายอ(สถิตย์ภูผา)

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงไข่นก
3.แตงโม

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์บอไฮเดรต
3.แคลเซี่ยม
ประมวลภาพ

หน้าแรก